Polityka Prywatności

Wszystkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej www.assistance-motocyklowe.pl będą przetwarzane przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, AWP Polska Sp. z o.o. oraz podmioty współpracujące z wymienionymi spółkami, w celu wykonywania działalności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe podane przez użytkownika portalu będą przetwarzane w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia oraz marketingu usług administratora danych. Użytkownikowi portalu przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści danych osobowych, jak również prawo do żądania ich usunięcia. Wskazane żądanie należy zgłosić pod adresem e-mail sekretariat@mondial-assistance.pl

W trakcie procesu zakupu polisy zbierane są takie dane jak: imię i nazwisko osoby ubezpieczającej oraz osób ubezpieczonych, adres zamieszkania, daty urodzenia osób ubezpieczonych, numer rejestracyjny samochodu, numer VIN, marka i model samochodu, dane karty płatniczej, itp. Informacje gromadzone przy pomocy formularza sprzedaży ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenia assistance, czy też innych ubezpieczeń oferowanych na www.assistance-motocyklowe.pl, są niezbędne, aby nabyć jakąkolwiek usługę drogą internetową.

Dane osobowe dokonujących transakcji za pomocą kart płatniczych wykorzystywane są wyłącznie w procesie przetwarzania transakcji. Dane te przekazywane będą do międzynarodowych organizacji płatniczych Visa, MasterCard oraz wydawców kart. Dane osobowe dokonujących transakcji za pomocą przelewów bankowych wykorzystywane są wyłącznie w procesie przetwarzania transakcji. Dane o dokonujących przelewów bankowych przekazywane będą do akceptantów płatności.

Decydując się na płatność za pomocą przelewu bankowego zostaniesz przekierowana/y na bezpieczne, chronione przy pomocy SSL 128 bit, strony bankowe, celem dokonania przelewu. Operator płatności - eCard S.A. nie posiada dostępu do danych innych niż niezbędne z tytułu rejestracji płatności.

Informacje i dane zawarte w portalu nie stanowią propozycji lub oferty jakichkolwiek usług w rozumieniu kodeksu cywilnego, z wyłączeniem propozycji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub propozycji dotyczącej możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości w przedstawionych danych i informacjach. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania z tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania portalu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, nie stanowiących własności AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą, do których linki zostały zamieszczone w portalu.

AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych w portalu, jak również informuje, iż wszelkie zmiany wiadomości umieszczonych w portalu mogą być podawane z opóźnieniem. Za skutki wynikające z opóźnienia w umieszczeniu aktualizacji wiadomości w portalu, AWP P&C S.A. Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności.

Użytkownik portalu przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Zastrzeżenie to nie dotyczy procesu zawierania umowy ubezpieczenia przez użytkownika portalu drogą elektroniczną.

Polityka plików cookies (tzw. ciasteczek)

Serwis www.assistance-motocyklowe.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą pod adresem 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50b.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Serwis www.assistance-motocyklowe.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: 

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zmiana ustawień plików cookies

Ustawienia plików cookies może zmienić np. na poziomie przeglądarki internetowej. W najpopularniejszych przeglądarkach jest możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez naszą witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych użytkownika witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów plików "cookie", na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.