Masz pytania ?

POLISA

Jak długo muszę czekać na polisę i Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

W większości przypadków polisa przyjdzie na podany adres e-mial w 15 min po dokonaniu zakupu. Jeśli jest inaczej, radzimy sprawdzić czy wiadomość od nas nie trafiła do folderu SPAM lub czy skrzynka odbiorcza nie jest przepełniona.

Pomyliłem się przy wystawianiu polisy? Co zrobić?

Skontaktuj się z nami telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 22 591 95 66 lub napisz na adres: assistance@mondial-assistance.pl. Wprowadzimy właściwe zmiany w naszych systemach oraz wyślemy Ci poprawioną polisę.

Czy mogę otrzymać fakturę za polisę?

Nie ma takiej konieczności, ponieważ polisa jest dokumentem równoważnym fakturze. Podstawa prawna: Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług działalność ubezpieczeniowa jest przedmiotowo zwolniona z VAT. Dodatkowo zgodnie z §.20 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, polisa stanowi dokument równoważny fakturze.

Czy powinienem zabrać polisę zagranicę?

Tak, może okazać się ważnym dokumentem który poświadczy ubezpieczenie zanim nasze Centrum Operacyjne nawiąże kontakt z lekarzem czy placówką medyczną.

Jestem niezadowolony z usługi. W jaki sposób mogę złożyć reklamacje?

Reklamacje możesz złożyć:

  • • pisemnie na adres: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa,
  • • elektronicznie na adres: reklamacje@mondial-assistance.pl,
  • • telefonicznie na numer telefonu: 22 522 26 40 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00),
  • • osobiście do protokołu w siedzibie Ubezpieczyciela.

Skuter (50cm3) Assistance

Posiadam motocykl typu mini ścigacz, czy mogę wykupić to ubezpieczenie?

Produkt Skuter 50cm Assistance jest przeznaczony dla jednośladów każdego typu, o pojemności silnika nie przekraczającej 50cm3.

Na jak długo zawierana jest polisa ubezpieczeniowa?

W przypadku tego produktu, polisa ubezpieczeniowa zawierana jest na 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Czym jest okres karencji?

Okres karencji jest to czas pomiędzy opłaceniem składki za polisę, a czasem jej aktywacji. W przypadku tego produktu karencja wynosi 5 dni. To znaczy, że po 5 dniach od opłacenia polisy masz naszą ochronę ubezpieczeniową.

Co kryje się pod pojęciem „Pokrycie kosztów komunikacji zastępczej”?

W razie awarii Twojego jednośladu pokryjemy koszty zakupu biletu komunikacji zastępczej np. biletu miesięcznego komunikacji miejskiej. Limit wynosi 150 zł.

Jestem niepełnoletnim użytkownikiem motocykla. Czy mogę wykupić ubezpieczenie?

Niestety nie. Aby wykupić ubezpieczenie, zgodnie z polskim prawem, należy mieć ukończone 18 lat.

Czy wiek jednośladu ma jakieś znaczenie przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej?

W przypadku tego produktu ubezpieczony jednoślad, nie może mieć więcej niż 5 lat.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie dla jednośladu którym będzie rozwożona pizza?

Niestety nie. Assistance może być wykupowane jedynie dla motocykli zarejestrowanych na osobę fizyczną, które jednocześnie nie są wykorzystywane do działalności zarobkowej.

Assistance 125 cm3

Posiadam motocykl typu enduro, czy mogę wykupić ubezpieczenie?

Tak. Niezależnie od typu motocykla możesz wykupić ubezpieczenie. Istotne jest to, że pojemność jego silnika dla tego produktu, nie może być wyższa niż 125cm3.

Na jak długo zawierana jest polisa ubezpieczeniowa?

W przypadku tego produktu, polisa ubezpieczeniowa zawierana jest na 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Czym jest okres karencji?

Okres karencji jest to czas pomiędzy opłaceniem składki za polisę, a czasem jej aktywacji. W przypadku tego produktu karencja wynosi 5 dni. To znaczy, że po 5 dniach od opłacenia polisy masz naszą ochronę ubezpieczeniową.

Czy wiek jednośladu ma jakieś znaczenie przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej?

W przypadku tego produktu ubezpieczony jednoślad, nie może mieć więcej niż 5 lat.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie dla jednośladu którym będzie rozwożona pizza?

Niestety nie. Assistance może być wykupowane jedynie dla motocykli zarejestrowanych na osobę fizyczną, które jednocześnie nie są wykorzystywane do działalności zarobkowej.

Często jeżdżę motocyklem z pasażerem, czy pasażer również posiada ubezpieczenie NWW?

Tak. Ubezpieczenie NNW działa zarówno w przypadku kierowcy i pasażera.

Motocykl Assistance PL+EU

Posiadam motocykl o pojemności 900 cm3. Czy mogę wykupić to ubezpieczenie?

Tak. Ten produkt przeznaczony jest dla motocykli o pojemności silnika wyższej niż 125 cm3. Pojemność silnika nie wpływa na wysokość składki.

Na jak długo zawierana jest polisa ubezpieczeniowa?

W przypadku tego produktu, polisa ubezpieczeniowa zawierana jest na 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Czym jest okres karencji?

Okres karencji jest to czas pomiędzy opłaceniem składki za polisę, a czasem jej aktywacji. W przypadku tego produktu karencja wynosi 5 dni. To znaczy, że po 5 dniach od opłacenia polisy masz naszą ochronę ubezpieczeniową.

Motocykl jest zarejestrowany na inną osobę, ja go tylko użytkuję. Czy ubezpieczenie będzie wtedy ważne?

Tak. Jeżeli pojazd ma ważne ubezpieczenie, kierowca może korzystać ze wszystkich benefitów.

Czy wiek jednośladu ma jakieś znaczenie przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej?

W przypadku tego produktu, wiek motocykla nie ma znaczenia. Możesz ubezpieczyć motocykl bez względu na jego wiek.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie dla jednośladu, którym będzie użytkowany przez wypożyczalnię motocykli?

Niestety nie. Assistance może być wykupowane jedynie dla motocykli zarejestrowanych na osobę fizyczną, nie wykorzystywanych do działalności zarobkowej.

Często jeżdżę motocyklem z pasażerem, czy pasażer również posiada ubezpieczenie NWW

Tak. Ubezpieczenie NNW działa zarówno w przypadku kierowcy i pasażera.

Czy posiadając to ubezpieczenie będę miał również ochronę zagranicą?

Tak, jeżeli wybierzesz wariant Tourer PL+EU. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia „MOTOCYKL ASSISTANCE TOURER PL+EU” jest udzielana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz następujących krajów europejskich: Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, europejskiej części Rosji, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, europejskiej części Turcji, Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Motocykl Assistance EU

Posiadam motocykl o pojemności 1100 cm3. Czy mogę wykupić to ubezpieczenie?

Tak. Oferowany przez nas produkt przeznaczony jest dla motocykli o pojemności silnika wyższej niż 125 cm3. Niezależnie od pojemności silnika motocykla składka pozostaje taka sama.

Na jak długo zawierana jest polisa ubezpieczeniowa?

W przypadku tego produktu, polisa ubezpieczeniowa zawierana jest na zadeklarowany przez Klienta okres, nie dłuższy niż 1 rok.

Czym jest okres karencji?

Okres karencji jest to czas pomiędzy opłaceniem składki za polisę, a czasem jej aktywacji. W przypadku tego produktu karencja wynosi 2 dni. To znaczy, że po 2 dniach od opłacenia polisy masz naszą ochronę ubezpieczeniową.

Motocykl jest zarejestrowany na inną osobę, ja go tylko użytkuję. Czy ubezpieczenie będzie wtedy ważne?

Tak. Ubezpieczającym będzie wtedy inna osoba ale każdy użytkownik motocyklu będzie ubezpieczony.

Czy wiek jednośladu ma jakieś znaczenie przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej?

W przypadku tego produktu wiek motocykla nie ma znaczenia. Możesz ubezpieczyć każdy motocykl bez względu na jego wiek.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie dla jednośladu którym będzie użytkowany przez wypożyczalnię motocykli?

Niestety nie. Assistance może być wykupowane jedynie dla motocykli zarejestrowanych na osobę fizyczną, nie wykorzystywanych do działalności zarobkowej.

Często jeżdżę motocyklem z pasażerem, czy pasażer również posiada ubezpieczenie NWW Ubezpieczenie NNW

Tak. Ubezpieczenie NNW działa zarówno w przypadku kierowcy i pasażera.

Czy pasażer, z którym wybieram się zagranicę również będzie posiadał ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance medyczne

W wariancie Adventure w podstawowej cenie polisy ubezpieczony jest kierowca motocykla.

Ten element za dzień ochrony dla każdego kolejnego ubezpieczonego (nie więcej niż 3 łącznie z kierowcą) kosztuje 3,74 zł.

Czy posiadając to ubezpieczenie będę miał również ochronę w Polsce?

Niestety nie. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia „MOTOCYKL ASSISTANCE EU" jest udzielana na terytorium następujących krajów europejskich: Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, europejskiej części Rosji, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, europejskiej części Turcji, Ukrainy, Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.